Dozynki Gminne 2014

Modernizacja Domów Ludowych

zdj_art34a_m

Już kilkunastoletni okres użytkowania naszych domów ludowych pozwolił na zebranie uwag i doświadczeń, dotyczących funkcjonalności tych obiektów. Generalną uwagą dotyczącą właściwie wszystkich domów jest niewystarczająca ilość pomieszczeń magazynowych oraz słaba wentylacja obiektów. Spełniając oczekiwania użytkowników domów ludowych w bieżącym roku przewidziano środki finansowe na modernizację domów ludowych w Kraśniku Górnym i Starych Jaroszowicach.

Powstaną magazyny będące bezpośrednim zapleczem części kuchennej domów oraz pomieszczenia magazynowe „zewnętrzne” na sprzęt, jakim dysponują mieszkańcy tych wsi (np. kosiarki do trawy, podkaszarki itp.). Ponieważ w Kraśniku Górnym i Starych Jaroszowicach obok domów ludowych zlokalizowano place zabaw i boiska, przewidziano wykonanie w trakcie rozbudowy obiektów „sanitariatów zewnętrznych”, które będą dostępne niezależnie od faktu, czy dom ludowy jest czynny, czy nie.

Projekty rozbudowy przewidują również modernizację instalacji wentylacyjnej oraz wykonanie klimatyzacji głównej sali. Na sali głównej wykonana zostanie w miejscu posadzki gresowej, posadzka z paneli. Przewidziano także malowanie wszystkich pomieszczeń.

W lipcu zakończyliśmy postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy rozbudowy Domu Ludowego w Kraśniku Górnym. Trzy firmy były zainteresowane naszym przetargiem składając oferty wycenione na kwoty od 310 tys. zł do 450 tys. zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Ogólnobudowlana „WOJTEK” z Nowogrodźca. Pod koniec lipca przystąpiono do rozbudowy obiektu.

W postępowaniu przetargowym prowadzonym w celu wyłonienia wykonawcy rozbudowy Domu Ludowego w Starych Jaroszowicach wpłynęły dwie oferty nieznacznie różniące się ceną. Korzystniejszą ofertę złożył Zakład Budowlano-Transportowy Pana Marian Muzyki z Tomaszowa Bolesławieckiego, wyceniając ją na kwotę prawie 320 tys. zł.

Na obu obiektach postęp prac jest jednakowy. Powstały już ściany części rozbudowywanej. Prowadzi się prace związane z wykonywaniem dachów. Jesienią powinniśmy przekazać mieszkańcom Kraśnika Górnego i Starych Jaroszowic zmodernizowane domy ludowe.

Dodano, 12 sierpnia 2014r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Bolesławiec dot. konsultacji dot. rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

• Pobierz: [Ogłoszenie ]

• Pobierz: [Program współpracy ]

• Pobierz: [Formularz konsultacji ]

Dodano, 11 sierpnia 2014r.

Fundacja Polska Miedź wspiera remont kościoła w Łaziskach

zdj_art33a_m Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Łaziskach istnieje od roku 1946. Powstał zaraz po wojnie, kiedy w Łaziskach pojawili się Polacy przesiedleni z terenów wschodnich (dzisiejszej Ukrainy), powracający z Syberii i z terenów dawnej Jugosławii. Do celów kultu religijnego zaadaptowano budynek po przedwojennej świetlicy. W tym czasie nie istniał kościół w Kruszynie a najbliżej zlokalizowaną świątynią był kościół w Bolesławcu.

Dzięki księdzu Andrzejowi Gromadzkiemu z parafii bolesławieckiej oraz dużemu zaangażowaniu mieszkańców Łazisk kościół stał się czynnikiem integrującym miejscową społeczność, co było niezwykle ważne dla budowania wspólnoty ludzi, którzy pochodzili z różnych stron Polski i Europy oraz umacniania polskości na ziemiach odzyskanych. Przez 68 lat dzięki ofiarności mieszkańców wsi Łaziska utrzymywano kościół w należytym stanie - przeprowadzano remonty i modernizacje obiektu oraz wystroju wnętrza świątyni. Wyjątkiem była podłoga wykonana z drewna, która wytrzymała niemal 80 lat.

Niestety , na dzień dzisiejszy jej stan jest fatalny. Mieszkańcy Łazisk postanowili przeprowadzić remont tej posadzki oraz wykonać niezbędne prace związane z zabezpieczeniem obiektu przed wilgocią, która dostaje się do wnętrza z powodu braku właściwej izolacji.

W roku 2016 minie 70 lat od osiedlenia się mieszkańców w Łaziskach. W związku z tym przy współpracy z księdzem proboszczem Ludwikiem Maciakiem postanowiono wykonać nową posadzkę w naszym kościele w 2014 roku, aby tym samym uczcić to historyczne wydarzenie. Wartość kosztorysowa nakładów wynosi ok. 109,5 tys. zł.

Od kilku lat mieszkańcy Łazisk gromadzili środki na wykonanie nowej posadzki w świątyni. Zgromadzone pieniądze nie pozwolą jednak na sfinansowanie całego przedsięwzięcia. Dlatego też zwrócono się do Fundacji Polska Miedź o wsparcie finansowe. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie - przekazana została darowizna w kwocie 40 000 zł na dofinansowanie remontu posadzki i dzięki temu całe przedsięwzięcie stało się realne do wykonania w roku 2014.

Mieszkańcy Łazisk to ludzie bardzo pracowici, zgodni o dużym poczuciu patriotyzmu lokalnego, kultywujący tradycje religijne i kulturalne. Większość pierwszych osadników już odeszła od nas, lecz dla nas ważne jest zachowanie dziedzictwa naszych rodziców i przekazanie go następnym pokoleniom.

Elżbieta Osuchowska

Dodano, 8 sierpnia 2014r.

Informacja

Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów realizujące wspólnie z Gminą Bolesławiec projekt W drodze po sukces w gminie Bolesławiec posiada ostatnie dwa wolne miejsca na kurs: MENADŻER KLUBU SPORTOWEGO TRENEREM UEFA B. W związku z tym rekrutacja została przedłużona i trwa w trybie ciągłym - tzn. zakończy się w momencie wpłynięcia do biura projektu dwóch prawidłowych i kompletnych zgłoszeń do projektu. O zakończonym naborze poinformujemy na stronie www.comt2012.org.

Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia: 11 sierpnia

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY

a) Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

b) Realizator Projektu pokrywa koszty najmu sal szkoleniowych i sal sportowych wraz z wyposażeniem, wynagrodzenia trenerów szkoleniowych i sportowych, przygotowania materiałów szkoleniowych itp. podczas zajęć.

c) Uczestnicy w czasie 380 godzinnego szkolenia otrzymują 3 zł za każdą godzinę szkolenia (łącznie 1140 zł)

d) W czasie 6 miesięcznego stażu otrzymują 750 zł mc (łącznie 4.500 zł)

e) W czasie szkoleń i staży uczestnicy nabędą kompetencje, które pozwolą im pracować jako:

- trenerzy piłkarscy prowadzący zespoły w rozgrywkach piłkarskich do poziomu ligi okręgowej

- zarządzający sportem

- pozyskujący fundusze (w tym fundusze międzynarodowe) na działalność sportową

- organizujący działania marketingowe i imprezy sportowe

REKRUTACJA

Formularze zgłoszeniowe do Projektu przyjmowane są w Filii Biura Projektu ul. Tysiąclecia 2, 59-700 Bolesławiec.

Zgłoszenia kandydatury dokonuje się poprzez dostarczenie [osobiście lub pocztą] do Biura Projektu/Filii następujących dokumentów:

1. kompletnie i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego opatrzonego własnoręcznym, czytelnym podpisem Kandydata;

2. kserokopii dowodu osobistego Kandydata, lub potwierdzenia zameldowania w Gminie Bolesławiec

KONTAKT

Menadżer wsparcia projektu: tel: 508 857 707, e-mail: koordynator@comt2012.org

Filia biura projektu: ul. Tysiąclecia 2, 59-700 Bolesławiec

Info o projekcie: www.comt2012.org/edukacja/w-drodze

Dodano, 7 sierpnia 2014r.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE DEKORACJE DOŻYNKOWE

KLOS

Organiztor

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

Warunki uczestnictwa

a) udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy gminy wiejskiej Bolesławiec.

b) warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie domu/obejścia do konkursu w terminie do dnia 18 sierpnia 2014 r. telefonicznie nr 75-732-32-21, e-mailem na adres: gokisbeata@wp.pl lub osobiście w sekretariacie GOKIS-u , Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b.

c) dekoracja domu/obejścia musi zachować trwałość min. do 31.08.2014 r.

Kryteria oceny

Komisja konkursowa podczas oceny zgłoszonych zagród bierze pod uwagę:

a) nawiązanie do tradycji dożynkowej m.in. poprzez użycie naturalnych materiałów przyrodniczych

b) trwałość

c) sposób ekspozycji

Ocena

Ocena nastąpi w dniach 26 - 27 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości dożynkowych w Kraśniku Dolnym w dniu 31 sierpnia 2014 r.

Informacje dodatkowe

Wyniki konkursu będą podane także na stronie internetowej www.gokis.boleslawiec.org

Dodano, 7 sierpnia 2014r.

Informacja

W dniu 6 sierpnia 2014 roku zostało podjęte zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem "Wyprawka szkolna" w 2014 roku.

Poniżej do pobrania treść Zarządzenia oraz Wniosek o przyznanie pomocy:

Zarządzenie 342/14

Wniosek o przyznanie dofinansowania

Dodano, 6 sierpnia 2014r.

Ostrzeżenie Meterologiczne

Meteo

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 04.08.2014 do godz. 03:00 dnia 05.08.2014

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 35 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną ostrzeźenie może być aktualizowane.

Dodano, 4 sierpnia 2014r.

Milion złotych na budowę Domów Ludowych

zdj_art32a_m Prace przy powstających właśnie Domach Ludowych w Kraśniku Dolnym i Ocicach są już na ukończeniu. Dodatkowe finansowe wsparcie tych inwestycji Gmina Bolesławiec otrzymała w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, a w podpisaniu umowy udział wziął Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski.

Chociaż ostatnie nabory wniosków na działania „Odnowa i rozwój wsi” już się zakończyły, to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczyło dodatkowe środki finansowe na realizację m.in. 5 projektów z gmin i powiatów bolesławieckiego oraz zgorzeleckiego. Czytaj dalej...

Dodano, 31 lipca 2014r.

Ostrzeżenie Meterologiczne

Meteo

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo dolnośląskie

Stan obserwowany: Silna komórka burzowa utworzyła się w rejonie Szklarskiej Poręby. Suma opadów deszczu w ciągu ostatniej godziny w Szklarskiej Porębie wyniosła 18,9 mm a na stacji w Jakuszycach 21,3 mm. Możliwe są również opady gradu.

Przewidywany rozwój zjawisk: Przewiduje się dalszy rozwój burz na obszarze województwa, którym lokalnie towarzyszyć będą intensywne opady deszczu do 20-30mm/h, opady gradu i porywy wiatru do 65 km/h.

Uwagi: W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną ostrzeźenie może być aktualizowane.

Dodano, 28 lipca 2014r.

Informacja

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie ogłasza nabór na stanowiska instruktorów w Trzebieniu, Kraśniku Dolnym i Ocicach. Poniżej szczegółowe informacje do pobrania.

Instruktor - Kraśnik Dolny

Instruktor - Trzebień

Instruktor - Ocice

Dodano, 21 lipca 2014r.

Zbliża się 24 Festiwal Blues nad Bobrem

blues.jpg

Nie zabraknie warsztatów, mszy bluesowej i koncertów. Te ostatnie poprowadzi Jan Chojnacki z radiowej Trójki.

Rusza 24 edycja Festiwalu Blues nad Bobrem, który tym razem odbędzie się w podbolesławieckim Kruszynie. Tam też będą mieć miejsce najpopularniejsze warsztaty muzyczne w Polsce. Otwarcie warsztatów i pierwsze jam session 5 sierpnia. Więcej informacji na stronie BOLEC.INFO Czytaj dalej...

Dodano, 18 lipca 2014r.

Alicja Janiec wyróżniona Kryształową Koniczyną

zdj_art31a_m Kryształowa Koniczyna to prestiżowa nagroda na szczeblu wojewódzkim wręczana dziesięciu najlepszym lokalnym społecznikom, którzy swoją pracą i bezinteresownym trudem zmieniają to, co zmian wymaga i jednocześnie kultywują to, co dobre i cenne na obszarach wiejskich. A taką osobą jest mieszkanka Gminy Bolesławiec – Alicja Janiec.

W Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowania konkursu Kryształowej Koniczyny. Nagrody wręczali Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Włodzimierz Chlebosz oraz Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – Ryszard Czerwiński.

Czytaj dalej...

Dodano, 11 lipca 2014r.

Najlepsza dolnośląska wiejska strona internetowa to kruszyn.info!

zdj_art30a_m Konrad Truszkowski – administrator portalu kruszyn.info został finalistą konkursu „Sołectw@ w sieci”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 2 lipca w Senacie RP.

Finał konkursów „Sołectw@ w sieci” i „Sołtys Roku 2013” połączony był z konferencją „Fundusz sołecki po zmianach – nowe szanse”. Otworzył ją Rafał Trzaskowski – Minister Administracji i Cyfryzacji, który podkreślił wagę zarządzania na poziomie administracji lokalnej oraz rolę samorządów.

- Z wielką przyjemnością objąłem patronat honorowy nad konkursem – mówił Rafał Trzaskowski. – Cieszę się, że tak dużo osób wzięło udział w tym konkursie. Walka z wykluczeniem cyfrowym zawsze mi przyświecała, również w czasie, kiedy byłem w Parlamencie Europejskim. Czytaj dalej...

Dodano, 3 lipca 2014r.

Gala Stypendiów Wójta Gminy Bolesławiec

zdj_art29a_m Gmina Bolesławiec od lat wspiera i nagradza zdolną młodzież. W tym roku już po raz XI gratulowano uczniom, ich rodzicom, nauczycielom oraz dyrektorom szkół gminnych i miejskich. Stypendia otrzymało 88 uczniów.

25 czerwca w Domu Ludowym w Żeliszowie Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski spotkał się z uczniami, którzy w roku szkolnym 2013/2014 uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz zdobyli najwyższe laury w konkursach i olimpiadach oraz tych uczniów klas szóstych i trzecich gimnazjalnych, którzy uzyskali co najmniej 95 lub 90% punktów, możliwych do uzyskania na sprawdzianach i egzaminach, zorganizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

- Ta chwila jest zawsze wyjątkowa – powiedział Wójt Gminy Bolesławiec, Andrzej Dutkowski. – Wyniki, jakie uzyskali dzieci i młodzież, zamieszkujący teren gminy Bolesławiec pokazują, iż środki, jakie przeznaczamy każdego roku na oświatę pozwalają rozwijać się naszym uczniom. Czytaj dalej...

Dodano, 26 czerwca 2014r.

Karta Dużej Rodziny

Karta Duzej Rodziny Od 16 czerwca 2014 r. można składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny tj. dokumentu potwierdzającego prawo do zniżek i przywilejów dla rodzin wielodzietnych czyli posiadających troje i więcej dzieci na utrzymaniu. Dokumenty te należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszynie ul. Kasztanowa 1a. Więcej informacji można uzyskać na miejscu w siedzibie Ośrodka bądź pod tel. (75) 732-14-59.

Poniżej przydatne informacje i pliki do pobrania.

Wykaz zniżek

Wiosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Wykaz dokumentów do wniosku

Dodano, 25 czerwca 2014r.

Wygraliśmy w Dolnośląskim

solectwawsieci.jpg Strona internetowa Kruszyna www.kruszyn.info wygrała w Województwie Dolnosląskim konkurs "Sołectwo w sieci" w ocenie komisji konkursowej. Strona będzie reprezentować województwo dolnosląskie w ogólnopolskim finale. Nadal jednak walczy o nagrodę publiczności. Głosować można tylko do 26.06 do godz. 23:59. Link do głosowania: KLIKNIJ

Dodano, 20 czerwca 2014r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Bolesławiec o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kraśnik Dolny

Wójt Gminy Bolesławiec zawiadamia o przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny. Wnioski dotyczące przedmiotowego planu mogą być składane w terminie do dnia 25 lipca 2014 r. Pełna treść obwieszczeń wraz z proponowanym wzorem wniosku znajduje się w załącznikach poniżej

Obwieszczenie Kraśnik Dolny

Uchwała

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dodano, 20 czerwca 2014r.

Woda – źródło życia

zdj_art28a_m 17 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kruszynie odbyła się uroczysta gala podsumowująca akcję pn. „Woda źródło życia czyli z PWiK’iem o wodzie, ściekach i zielonej energii”. Akcja była skierowana dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z terenu Gminy Bolesławiec i obejmowała zajęcia terenowe, prowadzone na terenie obiektów należących do PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. oraz konkurs sprawdzający zdobytą wiedzę. Głównym organizatorem akcji było Bolesławieckie PWiK, które przygotowało ją wykorzystując dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zaś patronat honorowy nad akcją objął Wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski. Czytaj dalej...

Dodano, 17 czerwca 2014 r.

Szymon ma talent

zdj_kt.jpg 11 czerwca Teatrze Zdrojowym w Polanicy Zdrój odbyła się Dolnośląska Gala Talentów, której organizatorem było Dolnośląskie Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu. Jednym z 29 finalistów z obszaru Dolnego Śląska był uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej w Kruszynie – Szymon Chlastawa.

Uczeń, aby zostać finalistą musiał przejść eliminacje regionalne, które odbyły się w kwietniu 2014r. w Bolesławcu. Szymon interesuje się przede wszystkim muzyką i od najmłodszych doskonali swoje umiejętności gry na perkusji – pod okiem instruktora muzyki w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kruszynie – Leszka Krawczewskiego. Podczas uroczystej Gali pokazał swój talent gry na perkusji i zagrał mix utworów „Rytmy świata na perkusję”.

Szymon jest na etapie odkrywania swoich talentów i zainteresowań, jest typem badacza i w obecnej chwili eksperymentuje z rzeczami, które go inspirują na jego poziomie rozwoju. W odkrywaniu jego nowych pasji pomagają mu wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kruszynie – Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.

Dariusz Kunaszko

Dodano, 17 czerwca 2014 r.

Zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze!

Z usług mogą korzystać mieszkańcy powiatów: jeleniogórskiego, bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, kamiennogórskiego oraz miasta na prawach powiatu Jelenia Góra.

W ramach prowadzonej działalności PIFE w Jeleniej Górze:

• udziela ogólnych informacji o Funduszach Europejskich;

• udziela informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa, a także – jako informacje uzupełniające - z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich;

• informuje o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;

• przeprowadza konsultacje na etapie przygotowywania wniosków/projektów;

• przeprowadza konsultacje na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;

PIFE w Jeleniej Górze jest czynny w poniedziałki w godzinach 8.00 - 18.00, w pozostałe dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00.

Informacje udzielane są w formie indywidualnych, bezpośrednich konsultacji oraz poprzez rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną. PIFE w Jeleniej Górze w III i IV kwartale br. planuje zorganizować spotkania informacyjne nt. instrumentów zwrotnych dostępnych na Dolnym Śląsku i dotacji unijnych dla MŚP w perspektywie finansowej 2014-2020. Ponadto, PIFE w Jeleniej Górze we współpracy z lokalnymi samorządami, przewiduje organizację na terenie podregionu jeleniogórskiego Mobilnych Punktów Informacyjnych, które będą miały formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie www.fundusze.dolnyslask.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl Wszystkie usługi są bezpłatne.

Zapraszamy do kontaktu:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 32/32a, tel. 75 764 94 66, 75 75 24 942, fax: 75 75 24 940, pife.jeleniagora@dolnyslask.pl, www.fundusze.dolnyslask.pl

Dodano, 11 czerwca 2014r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 18/09 z dnia 26 listopada 2009 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz obwieszczenie

Dodano, 9 czerwca 2014r.

Ostrzeżenie Meterologiczne

Meteo

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2 Burze z gradem/1

Obszar: województwo dolnośląskie

Stan obserwowany: W dniu 08.06.2014r. zanotowano temperaturę maksymalną: Wrocław, Opole, Jelenia Góra 31°C, Legnica, Kłodzko 30°C, na posterunkach telemetrycznych zanotowano od 29°C do 32°C.

Przewidywany rozwój zjawisk: Przewidywana temperatura maksymalna jutro od 31°C do 33°C, w kolejnych dniach od 32°C do 34°C.

Uwagi: W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną ostrzeźenie może być aktualizowane.

Dodano, 8 czerwca 2014r.

X Bałkańska Festa

zdj_art26b_m To już tradycja, że w czerwcową niedzielę w Bolesławicach unosi się zapach pećenicy, domowego ciasta i pity, że z daleka słychać bałkańską muzykę oraz odgłosy wesołej zabawy. Nie inaczej było 1 czerwca, kiedy to jubileuszowa Bałkańska Festa zebrała na boisku sportowym w Bolesławicach prawdziwe tłumy.

To już dziesiąta edycja bałkańskiego święta, które odbywa się w gminie Bolesławiec. Tym razem na naszych gości już od momentu przyjazdu czekały niecodzienne atrakcje a€“ chętni na miejsce imprezy dojechać mogli „końską taksówką”. Na wozie, zaprzęgniętym w konie, goście okrążając replikę bukowińskiej bramy dojeżdżali na festę. Towarzyszyli im muzycy, przygrywający na żywo i umilający im drogę. Czytaj dalej...

Galeria zdjęć

Galeria na FACEBOOK-u

Bałkańska Festa oczami telewizji Azart-Sat

X Bałkańska Festa - Reportaż

Dodano, 2 czerwca 2014r.

Każdy radość niesie w sobie

zdj_art17_0c_m Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej uczestniczy w projekcie unijnym „Każdy radość niesie w sobie”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa i wsparcia Gminy Bolesławiec. 29 maja przyjechali do nas uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły z Frydlant w Czechach.

Dyrektor Lilla Liszcz przywitała wszystkich. Na początku uczniowie z klasy II i III przedstawili swój program artystyczny. Joanna Jędrzejczyk - koordynator projektu przygotowała prezentację multimedialną o zabytkach Bolesławca. Później udaliśmy się na śniadanie do restauracji „Dąbrówka”. Czytaj dalej...

Dodano, 2 czerwca 2014r.

Polsko-czeskie spotkanie ze sportem, edukacją i tradycją

zdj_art17_0b_m 2 czerwca w Szkole Podstawowej w Kraśniku Dolnym odbyło się pierwsze „Polsko-czeskie spotkanie ze sportem, edukacją i tradycją”. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie ze szkoły podstawowej, znajdującej się w miejscowości Nová Ves w Czechach.

W ramach spotkania dzieci z klas 0-III wzięły udział w Spartakiadzie Malucha, czwartoklasiści w Dziecięcym Turnieju Tenisa Stołowego, natomiast uczniowie kl. VI-VI - Szkolnym Dniu Sportu.

Gości w imieniu Samorządu Uczniowskiego powitała uczennica klas VI – Magdalena Deberna. Magda dokonała też prezentacji powitalnej grupy polskiej i grupy czeskiej oraz oprowadziła dzieci po szkole. Oficjalne powitanie przybyłych przez Dyrektor Szkoły - Krystynę Myszkun odbyło się podczas apelu w sali gimnastycznej. Zebrała się tu cała młodzież szkolna, zaproszeni rodzice oraz nauczyciele. Wszyscy mieli okazję podziwiać piękny występ z elementami gimnastyki artystycznej w wykonaniu dziewcząt z klas IV-VI Czytaj dalej...

Dodano, 2 czerwca 2014r.

Transgraniczna współpraca szkół – poznajmy się

zdj_art17_0a_m W ramach nawiązania współpracy między miastami pogranicza polsko-czeskiego Szkoła Podstawowa w Brzeźniku bierze udział w projekcie unijnym „Transgraniczna współpraca szkół – poznajmy się” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

Głównymi celami projektu jest nawiązanie współpracy polsko-czeskiej, wymiana doświadczeń, zdobywanie wiedzy o kulturze, obyczajach, walorach turystycznych oraz integracja uczniów.

Projekt zakłada dwa spotkania - pierwsze w Polsce i drugie we wrześniu w Czechach. W projekcie bezpośrednio bierze udział 44 uczestników, po 22 z Polski i Czech.

4 czerwca Szkoła Podstawowa w Brzeźniku w ramach pierwszego zaplanowanego spotkania gościła uczniów ze szkoły w Mniszku.

Po uroczystym powitaniu przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzeźniku, na które przybyli również przedstawiciele Gminy Bolesławiec - Barbara Majecka i Elżbieta Chojnacka oraz przedstawiciele Rady Rodziców - Aurelia Szymula i Aleksandra Różnicka, goście obejrzeli występ artystyczny gospodarzy i zwiedzili szkołę. Następnie przedstawiciele z Polski i z Czech zasadzili przed szkołą „drzewko przyjaźni”.Czytaj dalej...

Dodano, 2 czerwca 2014r.

I GMINNA SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA

zdj_art27b_m 30 maja w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach odbyła się I Gminna Spartakiada Przedszkolaka. Wzięło w niej udział 8 drużyn, które tworzyły dzieci 5- i 6-letnie, głośno dopingowane przez ich kibiców z terenu gminy Bolesławiec. Gośćmi szczególnymi były dzieci z przedszkola w Mniszku pod Libercem.

Spartakiada rozpoczęła się prezentacją drużyn oraz wysłuchaniem hymnu Unii Europejskiej. Część artystyczną, otwierającą zawody sportowe, uświetnił występ cheerleaderek, trenujących pod okiem nauczycielki wychowania fizycznego – Aleksandry Kojder. Dziewczęta oprócz układu tanecznego zaprezentowały swoje umiejętności akrobatyczne, za co nagrodzone zostały gromkimi brawami.

O tym, z jaką niecierpliwością czekali najmłodsi mieszkańcy gminy Bolesławiec na swoich czeskich przyjaciół, opowiadała dyrektor Zespołu-Szkolno Przedszkolnego w Bożejowicach – Anna Rudzik. Natomiast Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec – Roman Jaworski, który oficjalnie otworzył I Gminną Spartakiadę Przedszkolaka, podziękował za trud pracy oraz zaangażowanie tych, którzy przyczynili się do organizacji tych międzynarodowych zawodów. Czytaj dalej...

Dodano, 2 czerwca 2014r.

Ostrzeżenie Meterologiczne

Meteo

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/2, Silne burze z gradem/2

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 27.05.2014 do godz. 06:00 dnia 29.05.2014

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. W dzień 27.05.2014 r. oraz w nocy 27/28.05.2014 r. opadom towarzyszyć będą burze, podczas których porywy wiatru osiągną do 70 km/h. Lokalnie prognozuje się również opady gradu. Prognozowana wysokość opadów od 12:00 27.05.2014 r. do 12:00 28.05.2014 r. wyniesie od 30 mm do 55 mm, miejscami do 85 mm. Prognozowana wysokość opadów od 12:00 28.05.2014 r. do 06:00 29.05.2014 r. wyniesie od 15 mm do 30 mm, lokalnie 50 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Intensywne opady deszczu 80%, Silne burze z gradem 80%

Uwagi: W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną ostrzeźenie może być aktualizowane.

Dodano, 27 maja 2014r.

SUKCES UCZENNIC SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRUSZYNIE

zdj_art25a_n Kinga Jasińska i Julia Żukowska zdobyły nagrodę specjalną KOMISJI OCHRONY PRZYRODY ZARZĄDU GŁOWNEGO PTTK w konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”.

Uczennice Szkoły Podstawowej w Kruszynie, których opiekunem jest Dariusz Kunaszko, przeszły wszystkie eliminacje zdobywając w kategorii prac multimedialnych I miejsca w etapach: szkolnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Prestiżowa nagroda specjalna na etapie ogólnopolskim jest ukoronowaniem ich pracy w konkursie.

Zgodnie z danymi zawartymi w protokołach eliminacji wojewódzkich, w tegorocznej edycji konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, tylko na szczeblu wojewódzkim oceniono 469 prac, przygotowanych przez 725 uczniów pod opieką 329 osób. Reprezentowali oni 273 szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Dodano, 20 maja 2014r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Bolesławiec o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dąbrowa Bolesławiecka, Łąka i Nowa Wieś

Wójt Gminy Bolesławiec zawiadamia o przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka, Łąka i Nowa Wieś. Wnioski dotyczące przedmiotowego planu mogą być składane w terminie do dnia 18 czerwca 2014 r. Pełna treść obwieszczeń wraz z proponowanym wzorem wniosku znajduje się w załącznikach poniżej

Obwieszczenie Dąbrowa Bolesławiecka

Obwieszczenie Łąka

Obwieszczenie Nowa Wieś

Uchwała

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dodano, 20 maja 2014r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Bolesławiec o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dobra

Wójt Gminy Bolesławiec zawiadamia o przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobra. Wnioski dotyczące przedmiotowego planu mogą być składane w terminie do dnia 18 czerwca 2014 r. Pełna treść obwieszczeń wraz z proponowanym wzorem wniosku znajduje się w załącznikach poniżej

Obwieszczenie

Uchwała

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dodano, 19 maja 2014r.

95 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

zdj_art24a_m 9 maja w Teatrze Starym uroczyście obchodzono jubileusz 95 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. TPD to organizacja szczególna, działająca na rzecz dzieci.

Podczas jubileuszu specjalne podziękowania za wsparcie instytucji otrzymał Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski. W jego imieniu wystąpiła Sekretarz Gminy Bolesławiec – Iwona Przybylska, która podziękowała Janinie Bobek – prezesce bolesławieckiego oddziału Towarzystwa (z TPD związana od 25 lat) za codzienne zaangażowanie w niesieniu pomocy. Podziękowania trafiły także do Anny Weneny – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszynie, którą na jubileuszu reprezentował Daniel Grygorcewicz.

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uhonorował także Dariusza Kunaszko – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszynie odznaką „Przyjaciel Dziecka”. To samo najwyższe odznaczenie otrzymała Janina Bobek z rąk Ryszarda Wacha i Józefa Bogdaszewskiego.

zdj_art24b_m Od lat TPD troszczy się o jakość warunków życia dzieci, ich wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo i równość szans. Program Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wraz z kierunkami działania został wypracowany już przez Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W czasach szczególnie trudnych dla polskiego społeczeństwa, przede wszystkim w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej, Towarzystwo organizowało i prowadziło między innymi domy dziecka dla dzieci, kuchnie mleczne, punkty opieki nad matką i dzieckiem na wsi, prewentoria, sanatoria, szkoły świeckie, internaty, świetlice, a także pomoc materialną dzieciom z rodzin najuboższych i działalność w zakresie podnoszenia poziomu kultury pedagogicznej rodziców i społeczeństwa. TPD podejmowało różnorodne i nowatorskie formy działalności, tworzyło ogniska przedszkolne i rodzinne formy opieki i wychowania dla dzieci osieroconych. Wypracowało koncepcję kolonii zdrowotnych dla dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Dodano, 15 maja 2014r.

Informacja o dofinansowaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Nowa Wieś i Lipiany

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansował budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Nowa Wieś i Lipiany.

www.wfosigw.wroclaw.pl

Wartość przedsięwzięcia (netto) – 3 200 000 zł

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu - 680 000 zł

Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu - 340 000 zł

Dodano, 5 maja 2014r.

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w związku ze złożoną przez sołtysa wsi Brzeźnik rezygnacją, Wójt Gminy ustalił termin zebrania mieszkańców wsi w sprawie wyborów sołtysa. Zebranie odbędzie się w dniu 16 maja 2014 r. (piątek) o godz. 16.00 (II termin godz. 16.15) w Domu Ludowym w Brzeźniku.

Porządek zebrania wyborczego:

1. Otwarcie zebrania, poinformowanie mieszkańców o jego celu oraz uchwalenie porządku.

2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

3. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.

4. Głosowanie i ustalenie wyników głosowania.

Dodano, 29 kwietnia 2014r.

Dbają o środowisko

zdj_art23a_m W czwartek, 24 kwietnia, po lekcjach grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie, ich rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele spotkali się, by wspólnie posprzątać okoliczne tereny. Wszystko to w ramach akcji Urzędu Gminy Bolesławiec „Dobre rady na odpady” rozpoczętej tydzień wcześniej.

15 kwietnia dzieci przypomniały i utrwaliły sobie niezbędne informacje, dotyczące segregacji odpadów. Natomiast celem utrwalenia tej wiedzy oraz uzmysłowienia im, jak duży wpływ nasze zachowanie i nawyki mają na najbliższą okolicę – chętni wzięli udział w dodatkowych zajęciach terenowych.

zdj_art23b_m Grupa ponad 20 dzieci, uzbrojona w jednorazowe rękawiczki, worki na śmieci oraz niezbędną wiedzę, wyruszyła spod budynku szkoły. Już krótki spacer pokazał, że choć okolica jest zadbana i na pierwszy rzut oka nie jest zaśmiecona – to tylko pozory. Kolejne worki zapełniały się dość szybko – po półgodzinie 6 z nich było już pełnych.

Uczniowie szybko uporali się z zadaniem, po którym czekała na nich miła niespodzianka – wspólne ognisko. Było to przyjemne zakończenie dnia oraz dobra okazja, by spotkać się ze szkolnymi przyjaciółmi poza murami szkoły.

Koordynatorzy akcji – Stefan Łucki i Karolina Wieczorek dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w akcji – dzieciom, ich rodzicom, nauczycielom oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Teresy Sabadasz – właścicielki Restauracji „Europa” za udostępnienie miejsca na ognisko oraz życzliwość.

Dodano, 25 kwietnia 2014r.

Dobre rady na odpady

zdj_art22a_m Gmina Bolesławiec dba o edukację ekologiczną najmłodszych. Oprócz lekcji prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych placówek, 15 kwietnia ruszył projekt "Dobre rady na odpady", który prowadzą pracownicy Urzędu Gminy Bolesławiec.

Pierwszą szkołą, która wzięła udział w wykładzie połączonym z zabawą byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Najpierw na pytania Stefana Łuckiego - podinspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi odpowiadali uczniowie klas I-III. Wymienili oni kolory pojemników, do których wrzucać należy segregowane odpady, mówili, co robić z zepsutymi zabawkami i dlaczego nie należy wyrzucać śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Poprzez zabawę, w trakcie której mieli oni wyrzucić odpady do odpowiednich koszy, przypomniano im, że w przypadku plastików czy opakowań papierowych należy je najpierw złożyć lub zgnieść, by zajmowały jak najmniej miejsca. Ci najbardziej aktywni - otrzymali drobne upominki. Czytaj dalej...

Dodano, 15 kwietnia 2014r.

Nabór na stanowiska dyrektorów szkół gminnych

Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów szkół gminnych w Dąbrowie Bolesławieckiej, Kraśniku Dolnym, Kruszynie i Ocicach. Poniżej podajemy link do ogłoszeń.

Ogłoszenia o naborach

Dodano, 8 kwietnia 2014r.

Wielkanoc w Bożejowicach

zdj_art21a_m Żurek na zakwasie, nadziewane pasztety, pieczone szynki i fantazyjne mazurki kusiły, nęciły i zapraszały nie tylko do oglądania, ale także do degustowania. Tego wszystkiego można było spróbować podczas Konkursu na Tradycyjne Potrawy i Najpiękniejsze Kompozycje Wielkanocne, który odbył się w sobotę, 5 kwietnia, w Bożejowicach.

Imprezę rozpoczęła od przywitania gości Przewodnicząca Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich – Olga Burdyna. Wśród zaproszonych znaleźli Senator RP – Jan Michalski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, asystent europoseł Lidii Geringer de Oedenberg – Paweł Zieliński, Starosta Bolesławiecki – Dariusz Kwaśniewski, Przewodniczący Rady Powiatu – Karol Stasik, Prezydent Miasta Bolesławiec – Piotr Roman, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bolesławiec – Janina Piestrak-Babijczuk, Przewodniczący Rady Gminy Bolesławiec – Bogusław Uziej, Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski, Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec – Roman Jaworski, Sekretarz Miasta i Gminy Nowogrodziec – Kazimierz Orlef. Czytaj dalej...

"Wielkanoc w Bożejowicach" w Telewizji Lokalnej Azart-Sat

Dodano, 7 kwietnia 2014r.

Informacja

Zapraszamy na pierwszy program z cyklu, który będziemy emitować w Telewizji Lokalnej Azart-Sat. Będą to programy, w których zobaczyć można będzie najciekawsze sprawy, dotyczące Gminy Bolesławiec.

Wieści z Gminy w Telewizji Lokalnej Azart-Sat

Karolina Wieczorek

Dodano, 7 kwietnia 2014r.

Turniej Wiedzy Pożarniczej

art20a_m

2 kwietnia w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Najlepszy wynik osiągnęła Małgosia Miszko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu. To ona wraz z Kacprem Forlisem oraz Darią Stec (oboje ze Szkoły Podstawowej w Bożejowicach) przeszli do etapu powiatowego.

Dzieci musiały odpowiedzieć na 18 pytań, które okazały się naprawdę trudne. Nie każdy bowiem wie, do czego służy kotwica pożarnicza oraz co zaliczamy do podstawowego sprzętu burzącego, używanego przez strażaków podczas akcji. Eliminacje gminne były świetną okazją, by sprawdzić swoją wiedzę.

Ekscytującym momentem wyprawy do bolesławieckiej straży była możliwość jej zwiedzenia. Uczniowie gminnych szkół mogli obejrzeć wozy strażackie oraz sprzęt, którym dysponują strażacy.

Oprócz trójki zwycięzców nagrodzono jeszcze zdobywców pięciu kolejnych miejsc. Nagrody, na które składał się między innymi sprzęt sportowy oraz misie odblaski, ufundował Wójt Gminy Bolesławiec. Dodatkowo wszyscy uczestnicy turnieju, a także ich opiekunowie otrzymali drobne upominki.

Zwycięzcom gratulujemy.

Karolina Wieczorek

Dodano, 3 kwietnia 2014r.

Nowy samochód dla Warsztatów Terapii Zajęciowej

art19a_m

31 marca przed siedzibą Warsztatów Terapii Zajęciowej odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu, który służyć będzie między innymi niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z Gminy Bolesławiec.

Zakup nowego pojazdu nie byłby możliwy bez wsparcia gmin, starostwa oraz sponsorów. W gronie tych, którzy zdecydowali się wspomóc tę inwestycję, znalazła się Gmina Bolesławiec.

Samochód jest nie tylko nowy, ale co najważniejsze - bezpieczny i przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warsztatowicze byli zachwyceni samochodem. To właśnie oni dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.

Karolina Wieczorek

Dodano, 1 kwietnia 2014r.

Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych

art18a_m

18 marca w sali kina Forum bolesławieckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych obchodziło Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. W uroczystych obchodach uczestniczył Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Dutkowski, który został odznaczony tytułem "Przyjaciel seniora".

Podczas uroczystości prezes stowarzyszenia - Maria Szpak wiele mówiła osparcie lokalnych władz. Przy tej okazji na scenę zaproszony został Wójt Gminy, któremu w szczególny sposób podziękowano za dotychczasową pomoc.

W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta oraz bolesławieckich stowarzyszeń.

Karolina Wieczorek

Dodano, 21 marca 2014r.

Gminne szkoły zadebiutują w telewizji

art17a_m

Telewizja Lokalna Azart-Sat wyemituje w tym roku 6-odcinkowy cykl "Wieści Gminne". Realizację pierwszego odcinka rozpoczęliśmy 12 marca, kiedy to z kamerą odwiedziliśmy szkoły gminne. Wszystko w ramach powstającego materiału, przybliżającego ofertę edukacyjną naszych szkół i przedszkoli.

W nagraniach wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Początkowy stres szybko ustąpił i po chwili wszyscy zachowywali się tak, jakby nie było obok kamery. Podczas naszej wizyty byliśmy świadkami powstawania samochodów marzeń, wzięliśmy udział w lekcji języka niemieckiego, zjedliśmy obiad z przedszkolakami, a podczas przerw lekcyjnych - wspólnie z dziećmi obejrzeliśmy boiska sportowe oraz place zabaw.

W sumie odwiedziliśmy cztery placówki - Szkołę Podstawową w Kruszynie, Szkołę Podstawową w Żeliszowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach oraz Szkołę Podstawową w Brzeźniku.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w realizacji programu, który jeszcze w marcu pojawi się w telewizji Azart-Sat.

Karolina Wieczorek

Dodano, 13 marca 2014r.

Dzień Sołtysa

art15a_m 11 marca to ważna data dla każdego sołtysa. Właśnie wtedy przypada Dzień Sołtysa, który uroczyście obchodzono w Gminie Bolesławiec. Wszystko za sprawą Wójta Gminy - Andrzeja Dutkowskiego, który z właśnie z myślą o sołtysach, zorganizował specjalne spotkanie.

Gmina Bolesławiec tworzy 29 sołectw, zróżnicowanych pod względem zajmowanego obszaru oraz liczby mieszkańców. Mimo tej różnorodności ich wspólnym mianownikiem są zaangażowani w życie wsi sołtysi, którzy swoimi działaniami wspierają Wójta w jego działaniach.

- Doceniam waszą pracę - mówił podczas spotkania Andrzej Dutkowski. - Trudno ją zamknąć w ramach czasowych, bowiem każdy z was jest otwarty na potrzeby i problemy mieszkańców waszych miejscowości. I za tę pracę chciałbym wam dziś serdecznie podziękować.

Do życzeń dołączył się Przewodniczący Rady Gminy - Bogusław Uziej, Zastępca Wójta Gminy - Roman Jaworski, Sekretarz Gminy - Iwona Przybylska oraz Skarbnik Gminy - Franciszek Popek.

art16a_m To, jak wiele zmian z inicjatywy sołtysów zaszło w sołectwach z terenu Gminy Bolesławiec idealnie obrazowała krótka prezentacja, którą można było obejrzeć podczas spotkania. Podsumowywała ona działania i inwestycje, przeprowadzone w gminie w latach 2011-2013 z funduszu sołeckiego. A lista jest naprawdę długa. Znalazły się na niej kolorowe i bezpieczne place zabaw, stworzone z myślą o aktywnym spędzaniu czasu boiska czy grillowiska, które stały się miejscem spotkań lokalnej społeczności.

Po części oficjalnej przyszedł czas na drobne upominki - Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli sołtysom ręcznie malowane kubki, materiały informacyjne oraz Certyfikaty Super Sołtysów. Te ostatnie przyznane zostały w imieniu władz gminy oraz mieszkańców poszczególnych miejscowości. Nie mogło także zabraknąć słodkiego akcentu w postaci tortu z herbem Gminy Bolesławiec.

Dla sołtysów była to także okazja, by przedyskutować z Wójtem - Andrzejem Dutkowskim kolejne plany, jakie mają oni na trwający już rok.

Dzień Sołtysa okiem kamery Telewizji Lokalnej Azart-Sat

Dzień Sołtysa - Galeria

Karolina Wieczorek

Dodano, 12 marca 2014r.

Mistrzyni z Gminy Bolesławiec

art14a_m

W dniach 7-9 marca w Olsztynie odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu. W zawodach wzięło ponad 650 najlepszych zawodniczek i zawodników z ponad 130 klubów z całej Polski.

Mieszkanka Gminy Bolesławiec - Izabela Tkaczyk uzyskała znakomite wyniki. Tym samym zajęła 10 miejsce w Finale A w konkurencji 100 m stylem zmiennym, 1 miejsce w finale B na 200 m stylem grzbietowym uzyskując 9 czas w Polsce), 7 miejsce w finale B na 100 m stylem grzbietowym.

Każde finały były poprzedzone eliminacjami, które odbywały się w godzinach porannych. W każdym z nich Izabela uzyskiwała fantastyczne czasy, o których wcześniej tylko marzyła.

Każdy awans zawodnika do finały A lub B jest traktowany jako wielki sukces. W historii Gminy Bolesławiec jest to chyba pierwszy tak dobry wynik sportowy w konkurencji pływanie. Izabela swoimi wynikami sportowymi pokazuje, że mieszkanka małej wioseczki Krępnica godnie reprezentuje naszą społeczność na arenie Mistrzostw Polski.

Karolina Wieczorek

Dodano, 11 marca 2014r.

Zostań odkrywcą!

Quests Questing - Wyprawy Odkrywców to program promujący w Polsce i za granicą metodę odkrywania i promocji danego miejsca w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne. Ta edukacyjna gra terenowa łączy w sobie elementy zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i radości odkrywania! Questy to nieoznakowane w terenie trasy, którymi uczestnik zabawy porusza się na podstawie wierszowanych wskazówek. To wreszcie atrakcyjne narzędzie edukacji regionalnej. Każdy quest prezentuje konkretny temat , dlatego w jednej miejscowości może powstać kilka wypraw odkrywców prezentujących różne aspekty lokalnej specyfiki.

Na terenie Gminy Bolesławiec istnieje możliwość poznania historii i piękna dwóch wsi właśnie w ten niecodzienny sposób. W Lipianach oraz Kraśniku Dolnym stworzone zostały bowiem questy tematyczne.

Wyprawy odkrywców dostępne są na stronie www.questy.com.pl Po wybraniu województwa dolnośląskiego oraz powiatu bolesławieckiego wyświetli nam się lista wszystkich questów z naszego powiatu. Po kliknięciu w ten nas interesujący - możemy wydrukować gotową wyprawę i sprawdzić swoje siły, zwiedzając daną miejscowość i odkrywając jej piękno. Wersje do pobrania zamieszczamy także poniżej.

Wyprawy odkrywców to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu oraz poznanie okolicy. Ciekawy i przystępny sposób przekazania informacji oraz forma zabawy zainteresuje nie tylko dzieci, ale i dorosłych.

Szlakiem Lipowego Zagajnika

Skarby Wioski Sześciu Zbóż

Podejmij wyzwanie i zostań odkrywcą!

Karolina Wieczorek

Dodano, 25 lutego 2014r.

Sezon przetargów

zdj_art13a_m Początek roku to okres, w którym przeprowadzamy postępowanie przetargowe, których celem jest wyłonienie wykonawców zadań inwestycyjnych. Pierwsze umowy będą podpisywane na początku marca.

Aktualnie prowadzimy postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dróg. Budżet gminy na 2014 rok przewiduje przebudowy dróg we wsi Dobra, Bolesławice, Kozłów, Krępnica, Ocice i Trzebień oraz budowę miejsc postojowych przy budowanych Domach Ludowych w Ocicach i Kraśniku Dolnym. W Kraśniku Dolnym zostanie także wyasfaltowany parking przy boisku. Jedynie w Dobrej zaplanowano przebudowę dróg znajdujących się na nowopowstałych osiedlach domków jednorodzinnych. W pozostałych wsiach zostaną przebudowane drogi prowadzące do budynków istniejących od kilkudziesięciu lat. Czytaj dalej...

Dodano, 25 lutego 2014 r.

Konkurs literacki

Dodano, 18 lutego 2014r.

PROGRAMY ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BOLESŁAWIEC

PROFILAKTYKA SCHORZEŃ SUTKA - BADANIA DLA KOBIET

Podobnie jak w latach poprzednich, realizatorem programu jest Centrum Medyczne „STOMADENT” w Bolesławcu, ul. Dolne Młyny 21 A, tel. 75 7326588. Programem objęte są Panie wieku od 40 do 50 lat oraz powyżej 69 lat życia zameldowane na terenie Gminy Bolesławiec, które w 2013 roku nie skorzystały z badań objętych programem finansowanym przez Gminę.

Informujemy, że Panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii mogą również wykonać badania w Centrum Medycznym „STOMADENT” bezpłatnie, ale koszt tego badania sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach swojego programu. Rejestracji na badanie dokonywać należy osobiście lub telefonicznie.

PROFILAKTYKA SCHORZEŃ PROSTATY U MĘŻCZYZN

Miejscem wykonywania badań jest PORADNIA UROLOGICZNA Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4. Przypominamy, że programem objęci są mężczyźni powyżej 45 roku życia, zameldowani na terenie gminy Bolesławiec, którzy w 2013 roku nie skorzystali z badań prosty finansowanych przez Gminę.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista w Poradni Urologicznej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30 wraz z dowodem osobistym, potwierdzającym zameldowanie na terenie Gminy Bolesławiec. Podczas rejestracji wydane zostanie skierowanie na badanie krwi – PSA. Wynik będzie do odebrania w Poradni podczas konsultacji lekarskiej w terminie uzgodnionym wcześniej.

W tym miejscu zwracamy się do naszych mieszkańców z apelem i gorąco zachęcamy, aby skorzystali z możliwości jaką stworzyła im Rada Gminy Bolesławiec.

Dodano, 18 lutego 2014r.

Pomóż Kubie, przekaż 1%

# 14-letni Jakub Legieżyński z Kraśnika Górnego zachorował na białaczkę limfatyczną. By wygrać z chorobą - potrzebuje naszego wsparcia. Każdy, kto pragnie wesprzeć walkę Kuby z chorobą, może przekazać 1% podatku na jego rzecz.

Zaczęło się niewinnie - pod koniec ubiegłego roku Jakub zachorował. Początkowo wszystkie objawy wskazywały na grypę. 6 stycznia br. oprócz osłabienia i gorączki pojawiło się powiększenie węzłów chłonnych i wysypka. Tym razem Jakub odwiedził szpital. Jednak dopiero 16 stycznia, po wykonaniu badań krwi, chłopiec usłyszał diagnozę - białaczka limfatyczna. Obecnie Kuba przebywa w klinice we Wrocławiu. Tam w sterylnych warunkach poddawany jest kolejnym badaniom.

- Syn jest bardzo dzielny - mówi Mariusz Legieżyński, ojciec Jakuba. - Chyba nawet bardziej dzielny niż my. To on mówi nam, że wszystko będzie dobrze, że mamy być silni.

Obecnie rodzina Kuby - rodzice oraz siostra i brat - zbierają środki na leczenie oraz stworzenie choremu odpowiednich warunków, kiedy Jakub wróci już do domu. Każdy, kto także chce pomóc chłopcu, może to zrobić i przekazać 1% podatku dochodowego na jego rzecz. Wystarczy, że w składanym zeznaniu podatkowym wpiszemy KRS Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka - 0000163366. Pamiętajmy, by w rubryce "Cel szczegółowy 1%" wpisać JAKUB LEGIEŻYŃSKI.

- Na razie długa droga przed nami, ale jesteśmy optymistami - dodaje pan Mariusz. - Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagają oraz tym, którzy zdecydują się na odpis 1%.

Za Kubę trzymamy kciuki i życzymy powrotu do zdrowia.

Dodano, 12 lutego 2014r.

Zbiórka deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W styczniu br. przeprowadzona została zbiórka deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów nieruchomości zamieszkałych.

Dziękujemy tym mieszkańcom naszej gminy, którzy terminowo wywiązali się z tego obowiązku. Jednocześnie tym z Państwa, którzy w dalszym ciągu nie złożyli nowej deklaracji przypominamy, iż zostaną oni wezwani do jej uzupełnienia drogą administracyjną.

Przypominamy, że w przypadku każdej zmiany deklaracji, właściciel nieruchomości ma 14 dni od daty zaistnienia zmiany na złożenie w Urzędzie Gminy nowej deklaracji.

Dodano, 6 lutego 2014r.

ZAPRASZAMY NA FERIE ZIMOWE Z GOKiS-em!

Ferie2014 Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Szczegółowe informacje pod nr tel. 75-732-14-77.

Dodano, 3 lutego 2014r.

GŁOSUJ NA OCICE

Radio_Wroclaw_GlosujNaOcice 29-go stycznia 2014 roku Zespół Śpiewaczy OCICE wziął udział w nagraniu do Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław, którą można usłyszeć w każdą niedzielę od godz. 7.00 do 10.00. Miejsce na liście jest uzależnione od słuchaczy i ich aktywności SMSowej. Jeżeli chcecie, aby zespół OCICE był na czele rankingu wyślijcie SMS o treści: RW KAPELA OCICE na numer 72280 (koszt SMS to 2,46 zł z VAT). Link do strony Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław: http://www.ludowe.prw.pl

Dodano, 3 lutego 2014r.

Projekt Unijny: "Pomagamy rozwinąć skrzydła"

Od lutego 2014 do stycznia 2015 roku dzieci uczęszczające do Szkół Podstawowych w Kruszynie i Żeliszowie, skorzystają ze wzbogaconej oferty edukacyjnej w ramach dwóch projektów Unijnych "Pomagamy rozwinąć skrzydła- rozwój edukacji w Szkole Podstawowej w Kruszynie" i "Pomagamy rozwinąć skrzydła- rozwój edukacji w Szkole Podstawowej w Żeliszowie".

Dzieci będą mogły uczestniczyć w dodatkowych lekcjach języka angielskiego, języka polskiego oraz matematyki.

Szkoły zostaną także wyposażone w dodatkową tablicę interaktywną.

Środki zostały pozyskane przez Monikę Pająk, prowadzącą Fundację "Równy Start" z Gminą Bolesławiec.

• Plakat Żeliszów

• Plakat Kruszyn

Dodano, 23 stycznia 2014r.

INFORMACJA

Szanowni Rodzice!

Rozpoczynamy nabór do szkół podstawowych na terenie gminy Bolesławiec. Chciałbym Państwu opowiedzieć, dlaczego warto wybrać jedną z nich dla swojego dziecka. Główną zaletą każdej ze szkół jest to, że dzieci czują się w niej bezpiecznie i nie są anonimowe. Liczba dzieci w klasach nie przekracza 20 uczniów. Zajęcia trwają w godzinach od 8.00 do 14.00.

W każdej szkole funkcjonuje świetlica, w której uczniowie mogą przebywać nawet do godziny 16.00. W ramach godzin świetlicy prowadzone są interesujące dla dzieci zajęcia artystyczne i sportowe a także pod opieką nauczyciela uczeń może odrobić zadanie domowe. Zapewniamy równie możliwość zjedzenia obiadu.

W szkołach jest ciekawa oferta edukacyjna. Od 1 września 2013 r. dzieci uczone są dwóch języków obcych - języka niemieckiego i języka angielskiego. Ponadto mogą uczęszczać na wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, które umożliwiają rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów. Są to między innymi dodatkowe zajęcia informatyczne, nauka języka angielskiego, zajęcia artystyczne i zajęcia sportowe. Na życzenie rodziców Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym i Brzeźniku organizują zajęcia na basenie w Bolesławcu. Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a także miarę potrzeb - zajęcia specjalistyczne.

Szkoły są wyposażane w potrzebny sprzęt audiowizualny, komputery stacjonarne, laptopy, tablice interaktywne oraz inne pomoce dydaktyczne, co umożliwia wykorzystywanie na zajęciach nowoczesnych technologii komputerowych i informacyjnych. W roku 2014 r. podjęte zostały działania mające na celu wyposażenie również oddziałów przedszkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do przyjęcia w przyszłości dzieci młodszych.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach mają pełne kwalifikacje. Prowadzone w szkołach lekcje są ciekawe, a ze względu na małą liczbę dzieci w klasach tempo pracy dostosowane jest do możliwości każdego ucznia. Podczas zajęć nauczyciel ma czas, aby zindywidualizować wymagania dla dziecka i w każdej sytuacji służyć mu pomocą w rozwiązywaniu problemów. Dzięki temu mają one stworzone możliwości wszechstronnego rozwoju, a co się z tym wiąże osiągania sukcesu w każdej dziedzinie. Ma to odzwierciedlenie w wynikach uczniów, jakie osiągają na sprawdzianie organizowanym pod koniec klasy szóstej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu. W ubiegłym roku średni wynik osiągnięty przez uczniów ze szkół gminnych był na poziomie wyniku osiągniętego przez uczniów uczęszczających do szkół w miastach powyżej 100 tys. Mieszkańców. Jednocześnie był wyższy od średniego wyniku w powiecie bolesławieckim i w województwie dolnośląskim. Uczniowie szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym, zajmując tam wysokie lokaty. 71 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec, w tym - 19 uczniów ze szkół z terenu gminy otrzymało Stypendium Wójta Gminy Bolesławiec.

Za podejmowane działania w poprzednim roku niektórym ze szkół zostały przyznane certyfikaty i tak: Szkole Podstawowej w Żeliszowie- certyfikat "Innow@cyjna e-szkoła"; Szkole Podstawowej w Kruszynie - "Szkoła wspierająca uzdolnienia", "Szkoła Odkrywców Talentów"; Szkole Podstawowej w Brzeźniku - "Szkoła Odkrywców Talentów" oraz "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń"

Szkoła nie może kojarzyć się tylko z nauką dlatego, w każdej z placówek organizowane jest imprezy. W zabawach, kuligach i innych imprezach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miejscowości. Nie brakuje także tzw. Dni Otwartych, podczas których prezentowane są osiągniecia szkół. Jest to także możliwość, by wziąć udział w zajęciach.

Budynki szkolne zadbane, kolorowe i czyste. Każda szkoła posiada salę sportową, boisko szkolne i plac zabaw.

Szanowni Państwo, wiem jak ważna i trudna jest decyzja o wyborze szkoły dla Waszego dziecka. Ze swej strony zachęcam skorzystajcie z naszej oferty i gwarantuję, że będzie Państwo spokojni o jego edukację, w tym najważniejszym dla niego etapie.

Pełną informację na temat oferty edukacyjnej uzyskacie Państwo w szkołach, do których jeszcze raz mam przyjemność zaprosić.

Barbara Majecka

Dodano, 21 stycznia 2014r.

RUSZYŁ NABÓR DO PROJEKTU

W dniu dzisiejszym rozpoczął się nabór do projektu POKL "W DRODZE PO SUKCES W GMINIE BOLESŁAWIEC", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie CENTRUM ODKRYWANIA MŁODYCH TALENTÓW 2012 w partnerstwie z Gminą Bolesławiec, na terenie gminy Bolesławiec w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Projekt przewiduje realizację szkoleń w obszarze:

• zarządzania sportem,

• organizacji imprez sportowych,

• pozyskiwania funduszy, w tym funduszy unijnych,

• kursów trenerskich.

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy wezmą udział w 6 miesięcznym stażu zawodowym.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji, a także formularzem zgłoszeniowym. Szczegóły dostępne na stronie http://comt2012.org

• Formularz zgłoszeniowy

• Regulamin

• Plakat

Dodano, 15 stycznia 2014r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Bolesławiec informuje, że na terenie Gminy przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon wg załączonego harmonogramu.

Mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać następujące rodzaje odpadów:

• odpady wielkogabarytowe, w tym: meble, dywany, krzesła itp.

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzęt AGD,

• zużyte opony.

Zbiórką nie są objęte takie odpady jak:

• szkło,plastik, papier,

• ziemia,

• odpady budowlane (np. okna, gruz, papa, eternit),

• zużyte rozpuszczalniki, smary i inne substancje niebezpieczne,

• zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne,

• stara odzież, kołdry i poduszki,

• odpady komunalne, które powinny być umieszczane w pojemnikach na odpady zmieszane i na odpady segregowane.

Więcej informacji na temat zbiórki można uzyskać w Urzędzie Gminy Bolesławiec w pokoju nr 5 lub pod nr telefonu : 757323221 wew.121

• Harmonogram do pobrania

Dodano, 31 grudnia 2013r.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa dolnośląskiego

• Pełna treść rozporządzenia

Dodano, 20 grudnia 2013r.

INFORMACJA

Urząd Gminy Bolesławiec informuje, że w grudniu przeprowadzone zostaną dodatkowe odbiory plastiku. Prosimy o udostępnienie koszy na plastik w tych terminach.

14.12.13 (sobota):

Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Nowa Wieś, Lipiany, Dobra, Bolesławice, Krępnica, Kruszyn, Łaziska, Nowe Jaroszowice, Stare Jaroszowice;

17.12.13 (wtorek):

Kozłów, Trzebień, Trzebień Mały, Stara Oleszna, Parkoszów, Dąbrowa Bolesławiecka, Łąka, Golnice, Chościszowice, Rakowice, Bożejowice Otok, Nowa;

18.12.13 (środa):

Ocice, Kraszowice, Żeliszów;

19.12.13 (czwartek):

Brzeźnik, Mierzwin, Suszki;

Dodano, 5 grudnia 2013r.

Magia świąt w Łaziskach

zdj_art12a_m Już po raz ósmy w Domu Ludowym w Łaziskach odbyło się przedświąteczne spotkanie mieszkańców gminy. W niedzielę, 8 grudnia, celebrowaliśmy bowiem wspólnie "Tradycje Bożego Narodzenia".

Tego wieczoru sala Domu Ludowego tętniła życiem. Każdy, kto tylko chciał, mógł wziąć udział w aktywnej części spotkania, czyli warsztatach.

W części plastycznej robiono ozdoby choinkowe -i tak powstały kolorowe gwiazdy, bombki z płatków kosmetycznych oraz płyt kompaktowych. Stanowiska do pracy podzielono wg różnych stopni trudności zadań, choć wszędzie pracowali wspólnie zarówno dzieci, jak i dorośli. Efekty ich pracy można było podziwiać na choince, która zdobiła scenę sali. Grupą plastyczną kierowała Krystyna Grela. Czytaj dalej...

Dodano, 9 grudnia 2013r.

Ostrzeżenie Meterologiczne

Meteo

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważnoœć: od godz. 16:00 dnia 05.12.2013 do godz. 10:00 dnia 07.12.2013

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o œśredniej prędkoœci od 35 km/h do 50 km/h, w porywach od 75 km/h do 95 km/h, z kierunków zachodnich. Maksymalne porywy wiatru od 85 km/h do 95 km/h przewidywane są w piątek 06.12.2013.

Wiatrowi towarzyszyć będą przelotne opady œśniegu, co spowoduje występowanie miejscami zawiei œnieżnych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologicznš ostrzeżenie może zostać zauktualizowane.

Dodano, 5 grudnia 2013r.

Rozmawiali o współpracy

zdj_art11a_m

3 grudnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie odbyło się spotkanie pt. „Współpraca Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. W trakcie jego trwania można było dowiedzieć się wielu istotnych informacji o możliwościach pozyskania środków.

Jak powiedziała na początku spotkania Iwona Przybylska – Sekretarz Gminy Bolesławiec, władze gminy chcą, by aktywni mieszkańcy naszej gminy mieli świadomość, że urząd służy im wsparciem. Zarówno w kwestii doradztwa, jak i pomocy finansowej. Czytaj dalej...

Dodano, 5 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie

Urząd Gminy Bolesławiec poszukuje właściciela samochodu osobowego marki OPEL – ASTRA o nr VIN: W0L0TGF35W2195315, informację proszę przekazać na adres Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec lub na adres inwestycje@gminaboleslawiec.pl

Dodano, 29 listopada 2013 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesławieczawiadamia o wyłożeniudo publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy rowerowej Kruszyn – Łaziska oraz terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700, w Bolesławcu, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec pod adresem: www.gminaboleslawiec.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu *17 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700, w Bolesławcu, w pok. nr 4,w godz. od 10:00 do 11:00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec, na adres: Urząd Gminy Bolesławiec,ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjneji adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2014 r.

• Pełna treść obwieszczenia w załączniku

Dodano, 26 listopada 2013 r.

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Trzebieniu

zdj_art10a_m W piątek, 22 listopada, w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu najmłodsi wraz ze swoimi pluszowymi przyjaciółmi bawili się wspólnie. A wszystko to w ramach obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia. Dodatkowo zabawie towarzyszyła wystawa prac plastycznych.

Rywalizacja sportowa oraz zadania sprawdzające zdobytą podczas szkolnych zajęć wiedzę – wszystko to w formie zabawy zaserwowały dzieciom panie z Biblioteki Publicznej w Trzebieniu. Czytaj dalej...

Dodano, 25 listopada 2013 r.

35-lecie Zespołu Śpiewaczego Ocice

zdj_art09a_m W sobotę, 16 listopada, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ocicach obchodziliśmy jubileusz 35-lecia istnienia Zespołu Śpiewaczego „Ocice”. Wręczone zostały także odznaczenia „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Na początku przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowali się sami jubilaci – Zespół Śpiewaczy „Ocice” zaprezentował 3 utwory, które podbiły serca zgromadzonych. Sala wypełniła się do ostatniego miejsca, a ten krótki popis artystycznych umiejętności został nagrodzony głośnym aplauzem. Czytaj dalej...

Dodano, 20 listopada 2013 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesławiec zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bożejowice, Rakowice i Otok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 listopada 2013 r. do 3 grudnia 2013 r. o treści jak w załącznikach:

• rysunek planu

• tekst planu

• prognoza oddziaływania na środowisko

Plan jest także udostępnionyw siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700, w Bolesławcu, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 listopada 2013r. w Wiejskiej Sali Zebrań, Otok 44C. w godz. od 14:00 do 16:00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec, na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2013 r.

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Bożejowice, Rakowice, Otok (PROJEKT)

Dodano, 4 listopada 2013 r.

Ogłoszenie

Urząd Gminy Bolesławiec zatrudni sprzątaczkę w wymiarze pełnego etatu. Praca wykonywana będzie w godzinach popłudniowych w wewnątrz oraz na zewnątrz budynku urzędu.

• Szczegóły OGŁOSZENIA.

Dodano, 30 października 2013 r.

SMS od Gminy

simsms.png Przypominamy mieszkańcom gminy Bolesławiec, że mogą oni bezpłatnie otrzymywać wiadomości o najważniejszych aktualnościach.

Wystarczy wysłać SMS na numer 661 000 112 w treści wpisując TAK.DBL02 (koszt wiadomości jest zgodny z taryfą operatora). Już po chwili otrzymają Państwo potwierdzającą informację zwrotną.

W ten sposób przekazywane będą informacje dotyczące aktualności z gminy, imprez kulturalnych czy zagrożeń meteorologicznych. Zapisanie się do systemu nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.

Dodano, 24 października 2013 r.

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta

W dniach 7 i 25 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Bolesławcu w godz. od 9:00 do 15:00 na Sali Obsługi Klienta (parter), czynne będzie mobilne stanowisko ZIP, gdzie pracownicy NFZ dokonywać będą rejestracji i wydawać indywidulany login i hasło do systemu. Dane w nim zawarte umożliwiają każdemu wgląd do historii choroby od roku 2008 oraz listy przepisanych refundowanych leków. A także sprawdzenie, jaki mamy obecnie status ubezpieczenia w e-WUŚ.

Osoby pełnoletnie zainteresowane dostępem do ZIP powinny stawić się osobiście z dowodem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem).

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:

Dodano, 22 października 2013 r.

Wieczór Grecki w Starych Jaroszowicach

W najbliższy piątek, 25 października, w Domu Ludowym w Starych Jaroszewicach odbędzie się Wieczór Grecki. W programie występy artystyczne oraz smakołyki rodem z Grecji. Początek o godz. 17.00. Wstęp wolny!

By poczuć prawdziwy, grecki klimat nie trzeba wybierać się w długą podróż. Wystarczy 25 października odwiedzić Dom Ludowy w Starych Jaroszewicach.

O iście grecki klimat zadba zespół PIREUS, który będzie gwiazdą wieczoru. Oprócz muzyków na scenie zaprezentuje się także Katarzyna Rzepka. Wszyscy chętni będą mogli spróbować swoich sił i nauczyć się tańczyć ZORBĘ. Natomiast na smakoszy czekać będą greckie smakołyki - skosztować będzie można portokalopity, karidaki, galaktoburiko, milfej oraz szpanakopity.

• Plakat imprezy.

Zapraszamy!

Dodano, 22 października 2013 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesławieczawiadamia o wyłożeniudo publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bożejowice, Rakowice i Otok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach *_od 4 listopada 2013 r. do 3 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700, w Bolesławcu, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec pod adresem: www.gminaboleslawiec.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu *27 listopada 2013r. w Wiejskiej Sali Zebrań, Otok 44C. w godz. od 14:00 do 16:00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec, na adres: Urząd Gminy Bolesławiec,ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjneji adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do *dnia 24 grudnia 2013 r.

• Pełna treść obwieszczenia w załączniku

Dodano, 21 października 2013 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesławieczawiadamiao wyłożeniudo publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mierzwin, Krępnica i Nowa Wieś pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach *_od 4 listopada 2013 r. do 3 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700, w Bolesławcu, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec pod adresem: www.gminaboleslawiec.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu *21 listopada 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700, w Bolesławcu, w pok. nr 4,w godz. od 10:00 do 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec, na adres: Urząd Gminy Bolesławiec,ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjneji adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do *dnia 17 grudnia 2013 r.

• Pełna treść obwieszczenia w załączniku

Dodano, 21 października 2013 r.

Trening Systemu Ostrzegania

W dniu 23 października 2013 roku na terenie województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania.

• Pobierz treść ogłoszenia.

Dodano, 21 października 2013 r.

Ogłoszenie o konsultacjach - Program współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

• Pobierz ogłoszenie o konsultacjach.

• Pobierz projekt programu.

• Pobierz formularz konsultacji.

Dodano, 18 października 2013 r.

Nagrody dla nauczycieli

zdj_art08a_m 11 października w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Była to okazja, by nagrodzić nauczycieli oraz innych pracowników szkół z terenu naszej gminy.

Przed oficjalną częścią uroczystości uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie przedstawili specjalny program artystyczny, który momentami do łez rozbawił zgromadzonych. Dzieci świetnie wcieliły się w role nauczycieli i uczniów oraz w humorystyczny sposób podeszły do tematu szkolnej codzienności. Ich występ został nagrodzony gromkimi brawami oraz słodkim upominkiem. Czytaj dalej...

Dodano, 14 października 2013 r.

Pita w roli głównej

zdj_art06a_m W ostatni weekend lata spróbować można było najróżniejszych rodzajów pity. A wszystko to w Lipianach podczas Bałkańskiego Święta Pity.

O tym, że pita to prawdziwy przysmak - przekonywać nikogo nie trzeba. A o tym, że to jednocześnie świetny pretekst do zabawy - udowodnili mieszkańcy Lipian, organizując Bałkańskie Święto Pity.

Sobota, 21 września, upłynęła pod znakiem smakołyków, dobrej zabawy oraz rywalizacji. O to, by nie zabrakło ciast, dań na gorąco i oczywiście pity - zadbały członkinie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Kolejki do stoisk gastronomicznych były ogromne, co świadczy o tym, że stanęły one na wysokości zadania. Czytaj dalej...

Dodano, 24 września 2013 r.

Napisz list i wygraj

list2013 Po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie wspólnie ze Związkiem Literatów Polskich oddział w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. "List do ulubionego bohatera lub idola". Czytaj dalej...

Dodano, 24 września 2013 r.

Bałkańskie Święto Pity już w sobotę!

Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie zapraszają 21 września do Lipian na Bałkańskie Święto Pity. Będzie to prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy uwielbiają smak pity! Już w sobotę na boisku sportowym w Lipianach odbędzie się Bałkańskie Święto Pity! Oznacza to, że każdy smakosz znajdzie coś dla siebie. Tego dnia dowiemy się także, kto przygotowuje ją najlepiej. A wszystko to w ramach Konkursu na Najsmaczniejszą Pitę z Dyni. Do rywalizacji zapraszamy osoby indywidualne, a zgłoszeń dokonywać można dzwoniąc pod numer telefonu 963 998 250. Jest o co walczyć - na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Ale Bałkańskie Święto Pity to nie tylko coś dla ciała, ale i coś dla ducha. W programie występy muzyczne, konkursy z nagrodami oraz zabawa taneczna. Początek zabawy o godz. 15.00.

Zapraszamy!

Dodano, 16 września 2013 r.

Festyn Kapuściany w Żeliszowie

zdj_art05a_m W niedzielę, 15 września, w Żeliszowie odbył się festyn, na którym królowała kapusta. I to w każdej możliwej postaci. Punktualnie o godz. 14.30 ks. Romuald Glapa, proboszcz Parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Żeliszowie, dokonał poświęcenia obelisku, który w czynie społecznym wykonali mieszkańcy. Ryszard Kaprawy, radny Rady Gminy i jednocześnie jego pomysłodawca, przedstawił pokrótce historię obelisku, na którym znajduje się sygnatura dawnego Księstwa Żagańskiego z dwoma porożami jelenia oraz tablica z napisem „Wierni swoim korzeniom. Oddani Ojczyźnie. Otwarci na świat”. Następnie uroczystego odsłonięcia dokonali Wójt Gminy Bolesławiec, Andrzej Dutkowski, radny Rady Gminy, Ryszard Kaprawy oraz sołtys wsi Żeliszów, Olga Burdyna. A wszystko to przy akompaniamencie Zespołu „Karkonosze”. Czytaj dalej...

Dodano, 16 września 2013 r.

Najlepsi uczniowie w gminie

zdj_art04a_m Za nami wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Bolesławiec. 12 września w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Bożejowicach najzdolniejsi uczniowie zostali uroczyście nagrodzeni. Wręczenie stypendiów to ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia – jest to bowiem chwila, w której doceniony i nagrodzony zostaje ich codzienny wysiłek. To święto tych, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz zdobyli najwyższe laury w konkursach i olimpiadach, stawali na podium w zawodach sportowych oraz tych uczniów klas szóstych szkół podstawowych i trzecich gimnazjalnych, którzy uzyskali co najmniej 95 lub 90 procent punktów możliwych do uzyskania na sprawdzianach i egzaminach, zorganizowanych przez Centralną Komisję Edukacyjną w roku szkolnym 2012/2013. Jak w swoim przemówieniu podkreślał Wójt Gminy, Andrzej Dutkowski, stypendyści są naszą dumą a ich wyniki, czy to w nauce, czy też w sporcie, rozsławiają naszą gminę w całym kraju. Czytaj dalej...

Dodano, 13 września 2013 r.

Plon niesiemy, plon…

zdj_art03a_m 1 września w Łaziskach obchodzono Święto Plonów. Podziękowanie za tegoroczne zbiory było świetną okazją do wspólnej zabawy. Tradycyjnie podczas Dożynek Gminnych wybrano najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszą dekorację dożynkową. Dożynki to najpiękniejsza tradycja polskiej wsi i dzień szczególny, zwłaszcza dla każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Czytaj dalej...

Dodano, 3 września 2013 r.

UWAGA!

Do kontenerów na wielkogabaryty nie wrzucamy opon. W związku z licznie powtarzającymi się sytuacjami podrzucania opon prosimy mieszkańców naszej gminy o zwracanie uwagi na tego typu przypadki. Uprzątanie tych opon powoduje dodatkowe koszty, które ponoszą mieszkańcy gminy.

Dodano, 30 sierpnia 2013 r.

Nowy sołtys Brzeźnika

zdj_art02a_m W związku z rezygnacją złożoną przez sołtysa, w dniu 28 sierpnia br. w Brzeźniku odbyły się wybory, mające na celu wybór osoby, która będzie sprawować tę funkcję. Zgłoszone zostały dwie kandydatury. Czytaj dalej...

Dodano, 30 sierpnia 2013 r.

Nowi nauczyciele mianowani

zdj_art01a_m 29 sierpnia br. nauczycielki, które zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, otrzymały akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Jednocześnie trójce dyrektorów szkół wręczono dokumenty powierzenia stanowiska. Czytaj dalej...

Dodano, 30 sierpnia 2013 r.

Dożynki Gminne 2013

Ostrzeżenie meterologiczne

Już 1 września na boisku sportowym w Łaziskach odbędą się Dożynki Gminne. Dla uczestników tegorocznego Święta Plonów przygotowaliśmy liczne atrakcje.

Tradycyjnie już wspólne świętowanie rozpoczniemy Mszą Dożynkową, podczas której wspólnie z rolnikami podziękujemy za plony. Następnie podziwiać można będzie Korowód dożynkowy. W programie nie zabraknie także występów lokalnych zespołów oraz zabawy i konkursy. Gwiazdą dożynek będzie Ivan Komarenko – dawny członek zespołu Ivan i Delfin. Całość zakończy zabawa taneczna.

Na Dożynki Gminne 2013 zapraszają Wójt Gminy Bolesławiec, Komitet Organizacyjny wsi Łaziska oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Dodano, 21 sierpnia 2013r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w związku ze złożoną przez sołtysa wsi Brzeźnik rezygnacją, Wójt Gminy ustalił termin zebrania mieszkańców wsi w sprawie wyborów sołtysa.

Zebranie odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2013 r. (środa) o godz. 17.00 (II termin godz. 17.15) w Domu Ludowym w Brzeźniku.

• Pobierz zawiadomienie.

• Pobierz ząrzadzenie Wójta.

Dodano, 16 sierpnia 2013r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

• Pobierz harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Dodano, 16 sierpnia 2013r.

Valid CSS!

Valid XHTML 1.0 Strict