Adresy e-mail:

» urzadgminy@gminaboleslawiec.pl » a.dutkowski@gminaboleslawiec.pl
» inwestycje@gminaboleslawiec.pl » r.jaworski@gminaboleslawiec.pl
» finanse@gminaboleslawiec.pl » f.popek@gminaboleslawiec.pl
» organizacyjny@gminaboleslawiec.pl » i.przybylska@gminaboleslawiec.pl
» rolnictwo@gminaboleslawiec.pl » w.danielewicz@gminaboleslawiec.pl

Numery telefonów i fax:

» tel. +48 75 732 32 21 (22, 23) » fax. +48 75 735 17 83

Numery wewnętrzne:

101

» Sekretariat

105

» Sekretarz / Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Społecznych

106

» Informatyk / Promocja

107

» Ewidencja Ludności

» Dowody Osobiste

110

» Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego

112

» Pobór Podatku

113

» Wymiar Podatku

114

» Kadry

» Wybory

115

» Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

116

» Działalność Gospodarcza

» Gospodarka Nieruchomościami

117

» Inwestycje Kubaturowe

» Zamówienie Publiczne

118

» Utrzymanie Dróg Gminnych

» Oświetlenie

» Kanalizacja

» Zarządzanie Kryzysowe

» OSP

119

» Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury

120

» Planowanie Przestrzenne

» Ochrona Środowiska

» Gospodarowanie Gminnym Zasobem Mieszkaniowym

121

» Gospodarka Odpadami Komunalnymi

123

» Obsługa Rady Gminy

124

» Płace

» Księgowość Budżetowa

125

» Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Adres korespondencyjny:

Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie

Valid CSS!

Valid XHTML 1.0 Strict